Historiaa

Vilmusenahon suvun alkuperäinen nimi oli Sipola ja alkuperäinen kotikylä lienee ollut Rantsilan Sipolankylä. Siikajoen varrella oli jo varhain asutusta. Seutua nimitettiin vanhoissa asiakirjoissa Siikasavoksi. Sen asutus oli aikojen kuluessa valunut Siikajokea pitkin Savosta ja edullisten vesireittien myötä myös rajantakaisesta Vienan-Karjalasta. Sipolankylän vanhasta asutuksesta kertoo myös tieto, että Siikasavon ensimmäinen kirkko olisi sijainnut lähellä Punkerin taloa. Kirkon rakentamisen aikoihin olot olivat rauhattomat ja koska se sijaitsi vilkkaan vesireitin varressa joka yhdisti Rajantakaisen Karjalan ja Pohjanlahden rannikon toisiinsa ei kirkkokaan säilynyt tuholta vaan karjalaiset polttivat sen heimoriitojen aikana. Pohjanlahden rannikkohan kuului tuona aikana virallisesti Novogortin Mymmenen (?) kymen Karjalaan, jossa alituisesti käytyiin kahakoita. (kirjoitusvirheitä paperissa?)

Koska asutus Siikajokivarressakin oli alituisesti uhan alaista pakeni paljon asukkaita etäämmälle erämaihin näiltä apävakaisilta asuinsijoilta. Osa väkeä muutti mm. Luohuan jokivarteen jonne kohosi lukuisia savuja, joukossa mainitaan myös muutamia siirtolaisia, joiksi valtionmaanmittari Taimelin nimitti myöhemmin Luohualle siirtyneitä perhekuntia jotka vielä eivät maksaneet manttaalimaksuja valtiolle. Luettelo on laadittu vuonna 1778, veroluettelossa ei mainita vielä ketään Sipola nimistä isäntäää. Sen sijaan siirtolaisten joukossa mainitaan Pehrn Vilmusenaho, joka kuitenkaan ei liene sukumme kantaisiä, sillä nykyisen sukunimemme otti vasta isoisäni Matti Sipola, joka oli syntynyt 1839.

Sukuamme on ainakin 1700-luvun lopulla asunut Paavolan Luohualla, joka tuohon aikaan kuului Siikajoen pitäjään. Aikaisemmin Luohuakin kuului Salon emäpitäjään jonka kirkko oli Saloisissa Raahen naapurissa kirkkomatka Luohualta Saloisiin oli pitkä, joten luohualaiset rakensivat oman saarnahuoneensa nykyisen Mäkitalon maalle, jonne Paavolan kotiseutuyhdistys on pystyttänyt muistokiven.

On hyvin luultavaa, että Sipolat ovat muuttaneet Luohualta (Luohualle?) Rantsilan Sipolan kylästä, jossa tämä sukunimi on pitkään esiintynyt kirkonkirjoissa.

Luohuan saarnahuone hävisi sen jälkeen kun Paavolaan oli Pehkolaan kuten kylää silloin nimitettiin rakennettu (...)

(puuttuu tekstiä, sivuja puuttuu papereista)Lähde Yrjö Vilmusenahon muistiinpanot; suluissa Seppo Tiaisen kommentteja